Funkcia udržovanie teploty

Táto funkcia umožňuje udržovať teplotu pripravovaných pokrmov na stále rovnakej úrovni. K dispozícii sú 3 úrovne výkonu (nížšie uvedené teploty sú iba orientačné).
1. úroveň: teplota okolo 44 ° C - „rozpustenie a tavenie“
2. úroveň: teplota okolo 70 ° C - „ohrev“
3. úroveň: teplota okolo 94 ° C - „varenie“